Jayme

Dit is Jayme, de zoon van juf Arwen en meester Jeffrey. Jayme heeft de ernstige spierziekte SMA type 1. Bij deze ziekte mist een stukje DNA waardoor er steeds meer spieren uitvallen. Er is een medicijn dat het missende stukje DNA in het lichaam plaatst, Zolgensma. Het is het duurste medicijn ter wereld en kost…

We zijn gestart

Wat fijn om weer op school te zijn. We zijn blij om weer het overgrote deel van de leerlingen opschool te zien. Het is duidelijk dat de leerlingen en leerkrachten de gezelligheid van het schoolgebeurenhebben gemist. Op school zijn we nu bezig met de instructie voor taal, rekenen, lezen en spelling enook is er tijd…