We zijn gestart

Wat fijn om weer op school te zijn. We zijn blij om weer het overgrote deel van de leerlingen opschool te zien. Het is duidelijk dat de leerlingen en leerkrachten de gezelligheid van het schoolgebeurenhebben gemist. Op school zijn we nu bezig met de instructie voor taal, rekenen, lezen en spelling enook is er tijd…