Wat fijn om weer op school te zijn. We zijn blij om weer het overgrote deel van de leerlingen op
school te zien. Het is duidelijk dat de leerlingen en leerkrachten de gezelligheid van het schoolgebeuren
hebben gemist. Op school zijn we nu bezig met de instructie voor taal, rekenen, lezen en spelling en
ook is er tijd om even te gymmen/bewegen op het plein. Na de instructie op school werken de leerlingen thuis aan het huiswerk.


De uren op school lijken kort, maar zijn uitermate waardevol om de leerontwikkeling op
gang te houden. Daarbij verwachten we van u dat u regelmatig controleert of uw kind
thuis aan het schoolwerk werkt. Met betrekking tot start van de lessen nogmaals het verzoek of u
erop wilt letten dat u uw kind op tijd naar school stuurt dan wel op tijd naar school brengt. Brengt u
uw kind dan graag zo spoedig mogelijk het plein weer verlaten.


Hygiëne; maatregelen binnen de school
We volgen de hygiënemaatregelen die opgesteld zijn door het RIVM.
Zo hebben we in iedere klas :
 Desinfecterende handgel
 Desinfecterende handzeep
 Papieren handdoekjes
 Desinfecterende oppervlakte sprays
Leerkrachten zullen er in de klas op toezien dat hygiëneregels worden nageleefd. We hebben ook aan
toiletten en deurklinken gedacht, Deze worden extra gedesinfecteerd. Ook wordt het leer– en (buiten)
speelmateriaal gereinigd.