Dit schooljaar staat in het teken van de invoering van de nodige nieuwe methodes. Zowel de taalmethode als de methode voor wereldoriëntatie is nieuw. Daarnaast gaan we werken met de vernieuwde versie van onze methodes van rekenen en schrijven. Verder zullen we ons dit jaar verder verdiepen in kindgesprekken. Begin van het schooljaar zullen we als schoolteam hier weer een training over krijgen. We zullen ons ook verdiepen in de mindset die leerlingen hebben en/of kunnen ontwikkelen bij het eigen leerproces.

Uiteraard gaan we ook weer verder met het borgen van reeds ingevoerd onderwijsbeleid. Afgelopen schooljaar hebben we het traject van De Vreedzame School (DVS) afgerond. Ook zijn we- vooral bij de jongste leerlingen- aan de slag met spelend leren. Door de invoeringstrajecten en genoemde borging zijn er enkele studie(mid)dagen waarbij de leerlingen vrij zullen zijn.

Ook dit schooljaar is er weer een divers aanbod binnen de verlengde leertijd; bewegen, muziek, handvaardigheid, tekenen, drama en Engels; een opsomming van vakken waarvan we een mooi aanbod hebben. Ook draaien we weer schakelklassen en dit jaar zorgt dat ervoor dat we de groepen 3 klein hebben kunnen houden en daarbij veel aandacht kunnen besteden aan het leerproces en de taalverwerving.

Het zal u niet ontgaan zijn dat we ook dit jaar weer voor een uitdaging staan in het onderwijs. Er zijn simpelweg te weinig leerkrachten in Den Haag om alle groepen te bemensen. Gelukkig hebben wij op de Triangel nog voldoende gekwalificeerd personeel. Dit neemt niet weg dat ook wij moeten investeren in het opleiden van leerkrachten. Dit doen we graag om ook ons eigen schoolteam op orde te houden. U zult dan ook regelmatig stagiaires in de groep van uw kind aantreffen.

We zien uit naar een mooi schooljaar waarin we weer het gewone contact tussen ouder en leerkracht kunnen hebben. Ik wens –mede namens het schoolteam- ouders en kinderen een plezierig en leerzaam schooljaar toe.

Met vriendelijke groet,

Richard van Klink – directeur