de Triangel Schoolgids

Bekijk hier de officiële schoolgids van schooljaar 2020 – 2021. U vindt hier de jaarkalender en informatie over de school.

Nieuwsbrief

Download hier de vorige of laatste nieuwe nieuwsbrief

Klasbord

Via Klasbord blijft u op de hoogte van alle nieuwtjes uit de groep. Bij de leerkrachten kunt u de klascode opvragen en u aanmelden bij de groep van uw kind. Klasbord is beschikbaar via het internet of de Klasbord-app.

Agenda

05 oktober

Schoolfotograaf

All day
07 oktober

Schoolfotograaf

All day
Meer laden

Procedure PO-VO

Leidend in deze is de BOVO procedure*

In februari wordt het rapport en de CITO scores met daarbij behorende grafieken met de ouders en de leerling besproken. Hierbij komen ook de werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaalemotionele ontwikkeling aan bod.

In april wordt de CITO Entreetoets groep 7 afgenomen. Deze toets gebruikt de school om een voorlopig schooladvies mee te geven aan het einde van groep 7. Ouders worden middels een uitslagformulier en brief op de hoogte gebracht van het voorlopig basisschooladvies.

In juni wordt het tweede rapport en de CITO scores met daarbij behorende grafieken met de ouders en de leerling besproken. Tijdens het rapportgesprek wordt tevens de uitslag van de CITO Entreetoets, het voorlopig basisschooladvies meegenomen.

Groep 8

In oktober t/m december worden de CITO toetsen groep 8, Drempelonderzoek en NIO afgenomen.

In januari komt het basisschooladvies tot stand en wordt dit met ouders en de leerling besproken. Hierbij komen wederom de werkhouding, concentratie, zelfstandigheid, sociaalemotionele ontwikkeling aan bod.

Het basisschooladvies maakt onderdeel uit van het onderwijskundig rapport (OKR). Met behulp van het OKR wordt het basisschooladvies voor de VO-school onderbouwd. De basisschool heeft de informatieplicht. De ouders hebben het recht op tijdige inzage en het recht hun eigen visie toe te voegen aan het OKR. Het OKR wordt tijdens het adviesgesprek aan ouders meegegeven.

In april wordt in groep 8 bij alle leerlingen de Centrale CITO Eindtoets afgenomen.

Het basisschooladvies is leidend voor toelating op een VO-school. De Centrale CITO Eindtoets is een controletoets waarbij de volgende afspraken gelden:

• De uitslag van de Centrale CITO Eindtoets wordt met het basisschooladvies vergeleken.

• Is de uitslag van Centrale CITO Eindtoets gelijk aan of lager dan het basisschooladvies, dan wordt het eerder gegeven basisschooladvies definitief gemaakt.

• Is de uitslag van Centrale CITO Eindtoets hoger dan het basisschooladvies, dan is de school verplicht om het eerder gegeven basisschooladvies te heroverwegen. Een heroverweging houdt in dat de basisschool het eerder gegeven basisschooladvies opnieuw bekijkt. Hierbij zijn twee besluiten mogelijk:

1. Het basisschooladvies blijft gehandhaafd en wordt definitief gemaakt.

2. Het basisschooladvies wordt herzien en definitief gemaakt. Ouders dienen zelf stappen te

ondernemen richting de VO-school om het herziene basisschooladvies door te geven.

Nb. Het z.s.m. communiceren van een herzien eindadvies aan de VO-school is van belang, t.a.v. de definitieve plaatsing en de brugklasindeling.

*https://www.bovohaaglanden.nl/po-vo-procedure

Huiswerk protocol

In de bovenbouw wordt huiswerk aan de leerlingen meegegeven.

Maakwerk: 

 • 1 keer per week automatiseren

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereld oriëntatie toetsen

Maakwerk: 

 • 1 keer per week maakwerk

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereld oriëntatie toetsen

Maakwerk: 

 • 1 keer per week spelling
 • 1 keer per week rekenen

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereld oriëntatie toetsen

Maakwerk: 

 • dinsdag: huiswerk voor spelling
 • woensdag: huiswerk voor rekenen
 • donderdag: huiswerk voor taal

Leerwerk:

 • leren voor de woordenschat toets
 • leren voor de wereld oriëntatie toetsen