Onze school

Basisschool De Triangel biedt uw kind een geweldige en leerzame schooltijd. Onze leerlingen gaan met plezier naar school en hebben hoge waardering voor de vakken van de extra leertijd. Onderzoek laat ook zien dat de ouders zeer tevreden zijn over de gehele school.

Basisschool De Triangel scoort bij de eindtoets al jaren ruim boven de inspectienorm. Dit komt in de eerste plaats door een competent en bevlogen schoolteam dat weet aan te sluiten bij de behoeftes van de leerlingen. In de tweede plaats komt dit door het goede oudercontact. Voor leerlingen is er de herkenning dat ouders en school op één lijn zitten.

Richard van Klink

Directeur

IMG_9362

Talentenontwikkeling

Elk kind heeft een eigen talent. Op de Triangel krijgen de kinderen naast het reguliere programma nog extra vakken om zich te ontwikkelen en hun talent te ontdekken. De vakken worden gegeven aan de helft van de groep door een vakdocent.

Dans

Dans

Ritmisch bewegen op muziek! Zowel in groepjes als individueel leren de kinderen stapjes en liedjes van de dansjuf.

Crea

Crea

Actief bezig zijn met je handen staat voorop. Verschillende technieken worden aangeleerd en het resultaat is om trots op te zijn. Wij hebben een apart crealokaal.

Rots & Water

Rots & Water

Sociale vaardigheden worden aangeleerd bij DVS en bij Rots & Water. De leerlingen krijgen training om sterker te staan en meer weerbaar te worden.

Drama

Drama

Van jongs af aan krijgen de kinderen les in drama. Hierbij leren ze om zich expressief uit te drukken, presenteren en zelf teksten te schrijven.

Zwemmen

Zwemmen

In de groepen 5 en 6 krijgen de leerlingen zwemles bij de Houtzagerij. Deze zwemlessen vinden plaats tijdens schooltijd.

Schrijfdans

Schrijfdans

Schrijfdans wordt gegeven aan de kleuters om op een speelse manier te werken aan de motoriek. Een combinatie van bewegen, muziek en leren schrijven.

Muziek

Muziek

Tijdens de muziekles komen de kinderen in aanraking met verschillende muziekinstrumenten en leren allerlei liedjes.

Computerlogie

Computerlogie

De computer wordt steeds belangrijker in onze samenleving. Daarom vinden wij het belangrijk dat kinderen les krijgen in het gebruik van de computer. Alle leerlingen (groep 3 t/m 8) hebben hun eigen Chromebook (laptop). Daarnaast verzorgt meester Lennart verschillende ICT-lessen, computerlogie noemen wij dat ook wel. Wij hebben een apart computerlokaal.

Gym

Gym

De gymlessen op de Triangel worden gegeven door professionele gymleerkrachten. Sport, spel en sportiviteit staan bij lessen centraal.

Wetenschap & Techniek

Wetenschap & Techniek

Naast de theorielessen in de klas krijgen de kinderen ook praktijklessen vol met wetenschap en techniek. Kinderen leren opdrachten te plannen, ontwerpen en uit te voeren. Juf Talitha weet hier alles van.

Engels

Engels

Aan de hand van de methode Discovery Island leren de kinderen vanaf groep 5 Engels.

EIL coördinator

EIL coördinator

Zoek meester Onno gerust op voor vragen over talentenontwikkeling op de Triangel.

Logo's schilderswijk_PNG

Vreedzame school

De Triangel is een Vreedzame School. De kinderen leren alle tools om het samen gezellig, veilig en rustig te houden op school. Zo leren zij op de juiste manier omgaan met conflicten, hoe je een goede luisterhouding hebt maar ook hoe je vrienden kunt maken en houden. Iedereen is anders en we respecteren verschillen. Alle medewerkers van de Triangel hebben de afgelopen jaren verschillende trainingen gevolgd om deze manier schoolbreed te kunnen aanbieden. Hieronder ziet u onze grondwet.

  1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
  2. Elke jongen, elke meid zorgt voor de veiligheid.
  3. We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen.
  4. Rust is fijn, om onszelf te kunnen zijn.

Sinds 2021 is de Triangel ook lid van de Vreedzame Wijk Schilderswijk. De stuurgroep, bestaande uit 3 scholen, politie, gemeente en Buurtcentrum De Mussen, maakt periodiek plannen hoe we ouders en partners kunnen ondersteunen bij het vreedzame gedachtengoed en hoe we de acties van kinderen voor het voetlicht kunnen brengen. Daarnaast betrekt de stuurgroep andere partijen en initiatieven bij de Vreedzame wijk.

Klik op de link voor meer informatie Vreedzaam Den Haag.

Actieve overblijf

Tijdens de overblijf hebben wij gekozen voor een actieve overblijf. De actieve overblijf wordt geleid door HALO Jobbing. Dit houdt in dat we verschillende sportieve activiteiten aanbieden waar de leerlingen een keuze uit kunnen maken. Door deze manier van overblijven hoeft geen één kind zich te vervelen, hij of zij is altijd welkom bij één van onze activiteiten! Daarnaast zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest met Schoolplein14, een initiatief van de Johan Cruyff Foundation. Mede hierdoor wordt ons schoolplein binnenkort opgeknapt met coatings waarmee de leerlingen nog meer actieve spelletjes kunnen spelen!

IMG_9054
IMG_9358

Snappet

Snappet is een programma dat werkt via een chromebook of tablet.  In groep 3 t/m 8 werken wij met Chromebooks. Elke leerling heeft zijn eigen apparaat (device). Wij werken met Snappet tijdens het vak rekenen. Daarnaast gebruiken wij Snappet ook voor extra oefening tijdens de vakken spelling, taal, technisch lezen, woordenschat en studievaardigheden. Het voordeel van werken met Snappet is dat de kinderen directe feedback krijgen. Daarnaast werken kinderen op hun eigen niveau. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen, die met Snappet werken, meer opdrachten maken en sneller op hun niveau vooruitgaan.

Speelplezier

De leerkrachten van de kleutergroepen (groep 1/2) gebruiken de Speelpleziermethodiek. Speelplezier bestaat uit vier terugkerende speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren en biedt een balans tussen vrij en (be-)geleid spel.

– het demonstratiespel in de grote groep

– het aansluitend pantomimespel in de grote groep

– de begeleidende spelactiviteit in de kleine groep

– vrij spel

De leerkrachten hebben de afgelopen jaren trainingen gevolgd om deze methodiek zich eigen te maken. Voor meer informatie, verwijzen wij u graag door naar Speelplezier.

logo-plusklas-.jpg__346x255_q85_subsampling-2

Meer- en hoogbegaafdheid

Voor leerlingen die meer aankunnen dan het (reguliere) aanbod in de klas bieden wij extra uitdaging. Dit houdt in dat de leerling in de klas het plusaanbod van de methodes krijgt. Daarnaast werkt de leerling 1 keer per week onder leiding van een meer- en hoogbegaafheidspecialist in een klein groepje aan een thema waar naast kennisoverdracht, de samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van de executieve functies centraal staan.

Logopedie

Aan de school is een logopediste verbonden voor twee dagen per week. Leerlingen die logopedie nodig hebben, worden onder schooltijd opgehaald voor behandeling.

Welke leerlingen komen in aanmerking voor logopedie?

Dit zijn kinderen die een logopedisch probleem hebben dat hen belemmert in de leerontwikkeling. Het kan bijvoorbeeld zijn dat het spreken niet goed op gang komt, er nog veel uitspraakfouten worden gemaakt of de taalontwikkeling niet goed verloopt. Het leren van het Nederlands als tweede taal valt niet onder logopedie. Andere problemen zoals slissen of stemproblemen worden alleen behandeld als er voldoende ruimte in het rooster is. Deze problemen hebben namelijk geen gevolgen voor het leren en kunnen goed in een logopediepraktijk worden behandeld.

In praktijk worden vooral kleuters en leerlingen uit de groepen 3 en 4 behandeld om een goede basis voor het leren te leggen. Leerlingen uit de midden- en bovenbouw komen incidenteel aanmerking voor logopedie.

SMW

SMW

SMW staat voor schoolmaatschappelijk werk. Een school moet een plek zijn waar ieder kind zich goed kan ontwikkelen en zijn haar talenten ontplooien. Dat kan voor elk kind anders zijn. Soms loopt het even niet lekker en heeft het kind en/of het gezin kortdurende hulp nodig. Daarin kan o.a. een schoolmaatschappelijk werker ondersteuning bieden.

Elke donderdag en vrijdagochtend werkt bij ons op school een schoolmaatschappelijk werker (SMW’er). Op www.smw-basisschool.nl kunt u kijken hoe een schoolmaatschappelijk werker te werk gaat, met een tal van voorbeelden van succeservaringen.

Nieuwkomersgroep

Voor kinderen die net in Nederland wonen en nog geen of nauwelijks Nederlands spreken bieden we een nieuwkomersklas. Als school zijn we daarin gespecialiseerd. Deze leerlingen werken, naast de lessen in hun eigen groep, dagelijks elke ochtend met een specialist aan de Nederlandse taal in hun eigen lokaal.